Audi Business Lease

Ett förmånligt och enkelt bilinnehav med företags bilutgifter för finansiering – med garanterat restvärde, serviceavtal och försäkring. Allt till en attraktiv månadskostnad, samlat på en faktura.

Kontakta oss för att få veta mer.


Audi Leasing - enkel finansiering

Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering för stora och små företag. Audi Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

 • Oftast är momsen på leasingavgiften till hälften avdragsgill
 • Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på
 • Finansieringsformen belastar inte företagets övriga säkerheter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Behåll företagets soliditet och likviditet.
 • Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning) vid leasing
 • Få en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och framförallt är skonsammare mot miljön.

Audi Leasing kan med fördel kombineras med Audi Försäkring och Audi Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.I bilkonfiguratorn kan du bygga din Audi och se leasingavgiften och förmånsvärdet för den specifika Audimodell du är intresserad av. Välj till eventuell extrautrustning och se hur leasingavgiften/förmånsvärdet beräknas efter bilen som du vill ha den.


 • Audi Leasing


  Mer om Leasing

  Fast eller rörlig ränta
  Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal till 60 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet upp till 60 månader.

  Leasingavgift per månad
  Vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan över en period mellan 12–60 månader. Den stafflade kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt ställt eller jämfört mot ett förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. Betalningsplanen behöver inte vara upplagd på endast jämna perioder utan exempelvis 28 eller 49 månader är möjligt. Ditt företag kan betala leasingavgiften månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro.

  Restvärde
  Din Audi har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Din säljare hjälper gärna till så att du hamnar på en realistisk nivå. Välj mellan:

  • Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.
  • Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

 • Audi Försäkring


  Audi Försäkring är anpassad för din Audi. Skadebesiktning görs av närmaste Audiverkstad, som självklart också tar hand om eventuella reparationer. Bilen repareras lika självklart med Audi Originaldelar för att säkra den höga kvaliteten på vårt materialval och andrahandsvärdet. 

  • Helt ny Audi eller 120% av marknadsvärdet om bilen blir totalskadad
  • 3.000 kr lägre självrisk vid skada som ersätts av vagnskadegaranti
  • Maskinskadeförsäkring som gäller längre, 8 år och upp till 15.000 mil
  • Ingen självrisk vid stöld i bilen med fabriksmonterat originallarm
  • Ingen maxgräns för däck och fälgar gäller även fabriksmonterad elektronisk utrustning
  • Rabatterad försäkring när ni finansierar bilen med Audi Financial Services

 • Audi Serviceavtal


  Ökad kostnadskontroll och bättre andrahandsvärde

  Med Audi Serviceavtal betalar ni en fast månadskostnad. Samtidigt servas era bilar hos auktoriserad Audiverkstad, med specialutbildade mekaniker och alla specialverktyg.

  • Enkel kontroll på kostnaderna för service
  • Fast månadskostnad under hela avtalstiden
  • Möjlighet att lyfta momsen på månadskostnaden för serviceavtal
  • Reparation med Audi Originaldelar
  • Förlängd Audi MobilitetsGaranti
  • Ökar livslängden och andrahandsvärdet på bilen

  Audi Serviceavtal kan med fördel kombineras med märkesfinansiering och Audi Försäkring - allt på en faktura och betalning per månad.


Vanliga frågor och svar

 • Vad menas med förmånsvärde?

  Förmånsvärde

  Förmånsvärdet är den skattepliktiga förmånen för att tjänstebilen används privat. Förmånsbeloppet läggs på din bruttolön och skatt dras sedan på det beloppet. Skatten baseras på din skattetabell exempelvis 50%, vilket då blir kostnaden för dig som förare. Förmånsvärdet kan även reduceras om du kör mycket i tjänsten, reduktion för miljöbil och avdrag kan göras för resor till och från jobbet.

 • Ingår drivmedel i förmånsvärdet?

  Drivmedel

  Föraren står för den rörliga kostnaden för sin privata körning. Drivmedlet ingår inte i bilens förmånsvärde. Arbetsgivaren kan hantera drivmedlet på två olika sätt: antingen kompensera drivmedelskostnaden vid tjänsteresor eller ge drivmedlet som löneförmån.

 • Vad är prisbasbelopp?

  Prisbasbelopp

  Prisbasbeloppet sätts årsvis av regeringen och var för 2017, 44 800 kr, för 2018 är prisbasbeloppet satt till 45 500 kr. Vid beräkning av prisbasbeloppsgräns exempelvis 7,5 utgå från bilens nettopris, avdraget efter eventuell rabatt/företagsrabatt.

 • Vad innebär Business Lease?

  Business Lease

  Audi Business Lease är en finansieringslösning för företag som ger dig en attraktiv månadskostnad och ett tryggt bilagande. Du betalar ingen insats och behöver inte heller tänka på bilens restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din Audiåterförsäljare. Med Audi Business Lease samlas ditt företags bilutgifter för finansiering, serviceavtal och försäkring på en faktura.

 • Vad är fördelen med Leasing?

  Fördelar

  Momsen på leasingavgiften oftast är till hälften avdragsgill, dessutom för att leasing är en finansieringsform som löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Det belastar inte heller företagets övriga säkerheter som kan behövas för att få krediter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar.

 • Vad innebär operationell leasing?

  Operationell leasing

  Operationell leasing är att leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde. Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din Audiåterförsäljare.

 • Vad är fördelen med Serviceavtal?

  Serviceavtal

  Med Audi Originalservice ökar livslängden och andrahandsvärdet på bilen. Ditt företag betalar en fast månadskostnad för kommande service och reparationer, vilket underlättar budgetering och uppföljning.

 • Vad är fördelen med Audi Försäkring?

  Audi Försäkring

  Audi Försäkring är anpassad för just Audi. Skadejouren är bemannad dygnet runt. Skadebesiktning görs av din närmaste Audiverkstad, som självklart också tar hand om eventuella reparationer. Din bil repareras lika självklart med Audi Originaldelar för att säkra den höga kvaliteten på vårt materialval och andrahandsvärdet.

*

Bränsleförbrukning anges som blandad körning i liter per 100 km, CO₂-värden anges som g/km är indikativa och beräknas individuellt för varje bil. Miljöklass EU6 om ej annat anges vid köpetillfället. Audi Business Lease: 36 mån (exkl moms), 4.500 mil, 0 % särskild leasingavgift, garanterat restvärde, rörlig ränta baserad på VWFS basränta (april 2019). Eventuella övermil samt onormalt slitage debiteras utöver leasingavgiften. Audi Serviceavtal och Audi Försäkring ingår vid Business Lease. Ändringar av körsträcka, ränta eller försäkringens förutsättningar, etc. kan påverka månadsbetalningen. Uppläggnings- och administrationsavgift tillkommer. Förmånsvärde anges som netto/mån vid 50 % marginalskatt. Audi Sverige reserverar oss för eventuella ändringar, felskrivningar och avvikelser. Varje återförsäljare svarar självständigt för sin egen prissättning och Business by Audi är garanterat återförsäljarelägstapris hos auktoriserade Audi-återförsäljare för juridiska personer (även enskilda firmor). Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade.